Πολυκατοικία στο Γκάζι – Κτήριο 811

Πολυκατοικία στο Γκάζι - Κτήριο 811
  • Τύπος : ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
  • Ανάδοχος έργου : WHITE DEVELOPERS
  • Τόπος : ΑΘΗΝΑ
  • Επιφάνεια : 1500 Μ2
  • Κουφώματα αλουμινίου : Aluminco SL 200 / W 450
  • Χρώμα : 7021 STRUCTURAL
  • Κατασκευαστής κουφωμάτων ECOPREME 2018
Scroll to Top