Πλαστικά Προφίλ

          Συρόμενα Προφίλ PVC                   Ρολό Οβάλ

Το τμήμα πλαστικών της Αmicoprofil αποτελείται από:

 • 10 μηχανές τύπου Exttuder
 • 2 υπερσύγχρονες πρέσες Injection

To τμήμα Έρευνας  και Ανάπτυξης της Ecopreme αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων προϊόντων σε προφίλ από PVC ή σε Injection σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμητές τεχνικές προδιαγραφές.

Παράγουμε:

 • Γαλονάκια για συρόμενα
 • Επενδύσεις τοίχων
 • Ψευδοροφές
 • Δομικά πλαστικά
 • Εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου
 • Ελαστικά παρεμβύσματα
 • Λάστιχα στεγάνωσης
 • Προφίλ Θερμομόνωσης για συρόμενα συστήματα
 • Προφίλ Θερμομόνωσης για ρολά

Για όλους τους τύπους των πλαστικών υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ 40 χρωματισμών. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των πλαστικών είναι ανακυκλώσιμες και εφοδιασμένες με πιστοποιητικά ποιότητας ISO.