Κατοικία στο Χαλάνδρι

Κατοικία στο Χαλάνδρι 1
  • Τύπος : ΚΑΤΟΙΚΙΑ
  • Ανάδοχος έργου : EASY HOME
  • Τόπος : ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  • Επιφάνεια : 220 M2
  • Κουφώματα αλουμινίου : Aluminco W 4750 / SL 2750
  • Χρώμα : 7021 STRUCTURAL
  • Κατασκευαστής κουφωμάτων ECOPREME 2021
Scroll to Top