Κατοικία στην Νίκαια

Κατοικία στα Νίκαια 1
  • Τύπος : ΚΑΤΟΙΚΙΑ
  • Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ
  • Επιφάνεια : 350 Μ2
  • Κουφώματα αλουμινίου : Aluminco W 450 / SL 2450 / SH 750
  • Χρώμα : 9006 STRUCTURAL
  • Κατασκευαστής κουφωμάτων ECOPREME 2022
Scroll to Top