Κίνηση Με Μανιβέλα

Η μανιβέλα είναι αποσπώμενη και σηκώνει βάρος έως και 30kg.

Την χρησιμοποιούμε όταν δεν θέλουμε ηλεκτρική κίνηση ή το ρολό είναι σχετικά βαρύ και δεν καλύπτεται απο τον μηχανιμό με Ιμάντα.

 

Scroll to Top